Utvecklad för att du ska kunna kartlägga din data, automatisera
och slappna av!

Funktioner

Kartläggning av personuppgifter

Fairitys guidande struktur gör det snabbt och enkelt att lägga in den information som efterfrågas.

På så sätt får du en tydlig översikt av din organisations flöde av personuppgifter.

Förpopulerade mallar

Hantering av personuppgifter kan vara tidskrävande, men Fairity gör det enklare med hjälp av förpopulerade mallar.

Välj en mall, anpassa den vid behov utifrån din organisation och spara i din kartläggning.

Autogenererade rapporter

Baserat på informationen i din kartläggning kan du publicera de rapporter som krävs för att efterleva GDPR-lagen enligt Artikel 30.

Register över behandlingar:
En sammanfattning på din organisations behandling av personuppgifter.

Integritetsmeddelande:
En beskrivning på hur din organisation samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar personuppgifter.

Scroll to Top